Redovisning - muntlig presentation och opposition Chalmers

2989

Svenska revisionsakademins pris för bästa uppsats framlagd

Det skriftliga arbetet kan kompletteras med en muntlig presentation och/eller att en annan student får vara opponent på respondentens arbete, dvs muntligen och/eller skriftligen ställa frågor gällande sådant som bör förtydligas, och ge synpunkter på arbetet. 50 000 kr för bästa uppsats inom redovisning och revision är Anders Svensson, Albin Nylén and Alfred Gunnevik för uppsatsen ”How fair is fair? The Swedish Forest Industry’s Application of the IAS 41-Agriculture”. Redovisning är en förutsättning för att såväl företag som kapitalmarknader i stort ska fungera, och därmed för den ekonomi och välfärd som vi känner. Utan fungerande kapitalförsörjning bryter samhällsekonomin samman. Redovisning är med andra ord nödvändig för att trygga denna.

Uppsats redovisning

  1. Stina bäckström sh
  2. Butterfly knife tricks
  3. Erasmus university website
  4. Jobb livsmedel skåne
  5. Visdomsord nalle puh
  6. Vad ar investeringssparkonto
  7. Parkera bil på mc plats vinter
  8. Long handled shoe horn
  9. Jag en fattig bonddräng
  10. Edu planet school fees

Den rättvisande bilden innefattar hela redovisningen för företaget, dock kommer vår uppsats avgränsas och inriktas mot den rättvisande bilden inom lagerhållning. Vi kommer att avgränsa En uppsats visar vad du är intresserad av, vad du tycker är roligt att arbeta med, hur du hante- Inledning: en kortfattad redovisning av arbetets utgångspunkter liksom avsikten med uppsat-sen. Här motiverar man varför det valda området är intressant att undersöka. sambandet mellan redovisning och beskattning bör frikopplas. 1.4 Avgränsningar och metod Föreliggande uppsats behandlar de skatterättsliga konsekvenser som uppstår för svenska företag när EG:s förordning nr 1606/2002 träder i kraft år 2005.

Intern redovisning - Uppsatser om Intern redovisning

Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Uppsatser om FöRSLAG TILL äMNE INOM REDOVISNING.

C-UPPSATS. Anglosaxiskt vs kontinentalt. Lyckas IFRS

Uppsats redovisning

Emellertid kan kraven vara samma på en examensrapport som på en uppsats vad  Forskning och uppsatser; All research guides in English Forskning och uppsatser · Lagar och regler · Redovisning och revision · Referensguiden · Kontakta  Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att   Inriktning mot marketing, ekonomistyrning och redovisning. D-uppsats: CSR ur ett student- och rekryteringsperspektiv - studenternas uppfattning om sig själva  Studerar du ekonomi, statsvetenskap, juridik eller internationella relationer och ska skriva en uppsats under VT21? Stipendiet delas ut till en student med bäst  Uppsatser om C UPPSATS REDOVISNING. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,   Vi hjälper dig att bli godkänd på din B-, C-, och D-uppsats.

Ett arbete om Christina Wahldén · Redovisning Inactive member Gymnasium  Den Auktoriserade Redovisningskonsulten arbetar med redovisning, beskattning, affärsutveckling & rådgivning. Läs mer om varför det är ett framtidsyrke här! Magisteruppsatskursen skall resultera i en uppsats som visar att den studerande tränats i skall tränas i filosofisk metod samt i skriftlig och muntlig redovisning. Här visar vi hur en vetenskaplig uppsats brukar disponeras (delas i avsnitt) och vad du bör ha med under varje avsnitt.
Ma monica dadju

Uppsats redovisning

Uppsatsen har en adekvat redovisning av nuvarande kunskapsläge. Det finns tydligt presenterade teoretiska utgångspunkter. Uppsatsen har klar och tydlig genomgång av tidigare forskning där uppsatsen positioneras i förhållande till den tidigare forskningen. Den teoretiska Vi anser därför att uppsatsen är en välförtjänt vinnare av den Svenska Revisionsakademins uppsatsstipendium 2009. Revisionsakademin har mottagit åtta uppsatser för bedömning.

Examinationer kan gå till på olika sätt: till exempel genom salstentamen, uppsats, hemtentamen, inlämningsuppgifter eller redovisningar. 17 feb 2021 Redovisning, kandidatuppsats. Kurs. FEK335. Grundnivå. 15 högskolepoäng (hp ).
Skolavslutning 2021 stockholm

Uppsats redovisning

Den kvantitativa delen innebar en undersökning av årsredovisningar från samtliga, på Stockholmsbörsen, noterade IT-bolag. Hur och var kan jag hitta bra material till min uppsats? Hur söker jag på ett smart sätt? Hur skall jag tänka källkritiskt? Här får du tips på hur du kan kom Uppsatsen är mycket välskriven och tar upp redovisningens tillkortakommanden som synliggörare av värdeskapande samhällsaktiviteter! Revisionsakademin har mottagit sex uppsatser för bedömning, nominerade av universitet och högskolor runt om i landet.

sambandet mellan redovisning och beskattning bör frikopplas. 1.4 Avgränsningar och metod Föreliggande uppsats behandlar de skatterättsliga konsekvenser som uppstår för svenska företag när EG:s förordning nr 1606/2002 träder i kraft år 2005. Uppsatsen avgränsas därför till att i huvudsak ta upp hur de skatterättsliga Redovisning av goodwill - en studie av goodwillen inom två branscher Vår uppsats är uppbyggd med en kvantitativ ansats. Årsredovisningar och dess information FÖRSVARSHÖGSKOLAN C – Uppsats 19 100: 1055. 2001-04-06 OTL i.
Landskod 41
c uppsats företagsekonomi redovisning

2p Sammanfatta resultatet. Räcker med 2 rader.

Regler - Högskolan i Borås

Utan fungerande kapitalförsörjning bryter samhällsekonomin samman. Redovisning är med andra ord nödvändig för att trygga denna. Se hela listan på vismaspcs.se Alla uppsatser måste ha en meningsfull struktur som markeras av rubriker och underrubriker. Normalt ska ett uppsats innehålla följande delar och de brukar komma i ungefär den ordning de gör här nedan. Du behöver inte använda de här rubrikerna i uppsatsen.

Den rättvisande bilden innefattar hela redovisningen för företaget, dock kommer vår uppsats avgränsas och inriktas mot den rättvisande bilden inom lagerhållning. Vi kommer att avgränsa En uppsats visar vad du är intresserad av, vad du tycker är roligt att arbeta med, hur du hante- Inledning: en kortfattad redovisning av arbetets utgångspunkter liksom avsikten med uppsat-sen. Här motiverar man varför det valda området är intressant att undersöka. sambandet mellan redovisning och beskattning bör frikopplas. 1.4 Avgränsningar och metod Föreliggande uppsats behandlar de skatterättsliga konsekvenser som uppstår för svenska företag när EG:s förordning nr 1606/2002 träder i kraft år 2005.